Privacy & Cookies

Privacy policy

Desnoephaven.be verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacy policy. Indien u verdere informatie wenst of vragen of opmerkingen heeft omtrent ons privacy policy, kunt u ons steeds per e-mail contacteren via het e-mailadres info@desnoephaven.be

Verwerkingsdoeleinden

Desnoephaven.be verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (van de Algemene Verordening Gegevensbescherming):

  • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (bijvoorbeeld: het afleveradres hebben we nodig om een pakje te laten leveren);
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (bijvoorbeeld: facturatie en BTW registratie);
  • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van de persoonsgegevens horen, zwaarder wegen van die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is;

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen waarmee   desnoephaven.be samenwerkt. Hierbij garandeert desnoephaven.be dat deze derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaring van gegevens

Desnoephaven.be bewaart zoveel mogelijk klantengegevens zelf. Soms is het nodig om uw gegevens ook op andere plaatsen te bewaren om onze vooropgestelde doeleinden te kunnen volbrengen. Als uw gegevens buiten de EU worden bewaard, is dit enkel met partijen waarvan ons gegarandeerd wordt dat deze uw gegevens optimaal beveiligen. We werken enkel met partijen die voldoen aan de Europese regels (AVG / GDPR).

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en die persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te versturen naar het volgende e-mailadres: info@desnoephaven.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn/haar persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Cookies 

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Ze onthouden bijvoorbeeld voorkeuren die u op de site hebt ingegeven, bijvoorbeeld de taal van een website zodat u deze niet altijd moet selecteren. Er zijn ook cookies die anoniem bijhouden hoe u op onze website surft. Deze informatie is voor ons belangrijk om te kijken of onze website goed werkt en of deze gebruiksvriendelijk is.

U kan Cookies verwijderen door in uw browser naar uw privacy instellingen te gaan. Daar kiest u voor de optie om uw cookies te verwijderen.

Facebook, Twitter, YouTube, Shopify, Google Analytics en andere tools van derden installeren mogelijk cookies voor het delen van inhoud op sociale netwerken of voor het opstellen van statistieken over bezoekersaantallen. De aanwezigheid, het aantal en de status van cookies kunnen variëren naargelang van de manier waarop u deze platforms gebruikt voor of tijdens uw bezoek aan onze website. U kan het beleid van deze derden website nakijken bij hun algemene voorwaarden of privacy pagina’s.

Heeft u hierover nog vragen of opmerkingen? Stuur gerust een mailtje naar info@snoephaven.be of vul ons contactformulier in, we helpen u met plezier verder. 

snelle levering
veilig online shoppen
snelle respons